Jump to content

Pader

Dhyworth Wikipedya, an godhoniador rydh

An Pader, po Pader agan Arloedh, yw pysadow kristyon res gans Yesu Krist y honan dh'y dhyskyblon, herwydh an Bibel (Matt. 6:9-13 ha Luk 11:2-4). Hemm yw, dell hevel, an pysadow aswonnys yn kwell yn Kristoneth oll.

Vershyon a'n Pader yn Kernewek[golegi | pennfenten]

Agan Tas ni, usi y'n nev.
Bennigys re bo dha Hanow,
Re dheffo dha Wlaskor, dha vodh re bo gwrys,
y'n nor kepar hag y'n nev.
Ro dhyn ni hedhyw agan bara pub dydh oll;
ha gav dhyn agan kammweyth, kepar dell avyn nyni
dhe'n re na usi ow kammwul er agan pynn ni.
Ha na wra agan gorra yn temptyans,
Mes deliver ni a-dhiworth drog.
Rag dhiso jy yw an wlaskor,
ha'n galloes, ha'n gordhyans, bys vykken ha bynari. Amen.

Yma genen ni hwath unnek vershyon a'n Pader yn kernewek hengovek.

Vershyon hen a'n Pader yn Kernewek gans Rev. Mark Guy Pearse[golegi | pennfenten]

Agan Tâs-ny ês en nêf,
rê-bo sones dhe hanow;
dens dhe wlascor ;
dhe volunjeth rê-bô gwres en nôr kepar hag en néf;
rô dhen-ny hedhew agan bara-ny peb dêth,
ha gaf dhen-nv agan camwith kepar del afen-ny an rê-ma es ow­-camwül er agan pyn-ny,
ha na wra agan hembronkia en temptasyon,
mes dilerf ny dheworth drôk.
Rag dheso-jy yû 'n wlascor, ha'n gallos, ha'n wordhians, bes venary1.
Endella rê-bo

Versyons hengovek[golegi | pennfenten]

Yma unnek versyon a'n Pader ow treusvewa dhyworth Kernowek hengovek[1]:

Tekst Devedhyans
Gweddi'r Arglwydd ... Yn iaith GERNYW.

En henao Deu Tad, han Mab, han Spiros Sans. Amen, en dellarebo.

AN Tad ni (alias Taz ni) es en nev, Beniged (alias Benigas) ew (alias rebo) tha henaw, Tha gwlasker ma tefa, Tha vonogath rebo grued (alias Gwreaz) pagar en noar hag yn nev, An bara ni pob deth (alias died) rho d' yn hythou, Gav da ny gyn cambwith (alias cambgrwyth) pacar tha ena ny neb a camb gwreth (alias a camb grwyeg[)] theny, Ha na or ny in temptation, bes guithe ny mes a throag (alias Liuera ny reb drog) Amen, en della rebo.

John Davies, Llyfr y Resolusion 1632
Ny Taz ez yn neau, bonegas yw tha hanaw. Tha Gwlakath doaz. Tha bonogath bo gwrez en nore pocaragen neau, Roe thenyen dythma yon dyth bara givians ny gan rabn weery cara ny givians mens o cabin. Ledia ny nara idn tentation. Buz dilver ny thart doeg. William Camden, Britannia, tr. Edmund Gibson. 1695. (Kemerys martesen dhyworth William Scawen, c 1680)
Oratio Dominica Cornubice

Nei Taz ba oz en nêv, Bonegas boez tha Hano, Tha glasgarn doaz, Tha Bonogath bogweez en nôr pokara en nêv, Dreu dho nei dithma gen kenevyn bara, Ha givians nei gen pêhou kara nei givians gele, Ha na lêdia nei idn tentation, By'z dilver nei thart thart drôg. Amen.

John Chamberlayne, Oratio Dominica in diversas omnium fere gentium linguas versa… 1715. Folen 50, kensa versyon
Cornubice. Alia Dialecto.

Ny Taz ez yn neau. Bonegas yw tha hanauw. Tha Gwlakath doaz. Tha bonogath bogweez en nore pocaragen neau. Roe thenyen dythma gon dyth bara givians. Ny gan rabn weery cara ny givians mens. O cabin ledia ny nara idn tentation. Buz dilver ny thart doeg. Amen.

John Chamberlayne, Oratio Dominica in diversas omnium fere gentium linguas versa… 1715, versyon aral
The Lord's Prayer IN ANCIENT CORNISH Pydzhadou a'n Arluyth

AN Taz ny es yn nêf, bethens thy hannow ughelles, gwrênz doz thy gulasker: Bethens thy voth gwreîz yn oar kepare hag yn nêf. Ro thyn ny hithow agan peb dyth bara; Gava thyn ny agan cam, kepare ha gava ny neb es cam ma erbyn ny: Nyn hombrek ny en antel, mez gwyth ny the worth drok: Rag gans te yn an mighterneth, an creveder, hag an' worryans, byz a venitha. An dellna ra bo.


IN MODERN CORNISH Padar a'n Arluth.

AGAN Taz leb ez en nêv, benigas beth de hanno, gurra de gulasketh deaz, de voth beth gwrêz en' oar pokar en nêv. Ro dony hithow agan pyb dyth bara; Ha gava do ny agan cabmow, pokara ny gava an gy leb es cam ma war bidn ny: Ha na dege ny en antail, buz gwitha ny dort droge: Rag an mychteyrneth ew chee do honnen, ha an crêvder, ha an 'worryans, rag bisqueth ha bisqueth. An dellna ra bo.

William Pryce, Archaeologia Cornu-Britannica 1790. Devynnys ynwedh gans R. Polwhele 1803 ha gans Davies Gilbert 1827.
The Lords prayer in Cornish

Tas Den ny es in Neff, benegas yw tha hannaw, tha bongath may fo gwres, in Nore pocare hag in Neff. Ro tha ny gen bara ny hithow ha pub dyth, ha gava tha ny gon Kabmoth bar pocare tra gon Cabmoth gava tha ny. Dyra ny mes a Demtation, ha ledya ny mes a Drog. Amen an della Robo

John Keigwin, Kuntel Gwavas f50r.
Pader an Arleth.

An Taz ny es en Neu. Benigas vo goz Hanou; goz Glasgar doz; goz Bonogath vos gureys en Aor, pykar en Neu. Ro dha ni hydhou bara ny peb Dydh, Gava dha ny a gan Kam, pykar der govva ny, neb es Kama erbyn ny, en antal ny na dro, byz Gwitha ny ves a Droag, Rag goz es a Miternans; an Haesder ha an Spladn, Bounaz heb diuath. Amen.

John Boson, Kuntel Gwavas f.2r. 1709.
CORNOACK - PADER AN ARLETH

English - The Prayer of the Lord - alias Lord's Prayer

Taz Ny drero en Neue, benigas beth gus Hanow gus Thernas toaz, gus Brez beth gwres en Aor p'kar drua en Neaue. Ro den hithou gun bara deth de [deth gaffa (ewnhes dhe govia) den gun Kama p'kar drera ny gaff (gov) da [kamas war gun pidn. Na tedna ny en Antoll, buz gwitha ny vrt droag. Rag the'u an Thernas gus vonyn an Nerder ha an Spladner Termen heb duath. Amen Della betha

MS Pennsans (dell yw golegys gans Robert Morton Nance, Old Cornwall V 9 (1958); yma dyllans gwella yn Padel, CWBF p. 55)
Pader Deu.

En Hanou an Taz, ha Mab, han Speriz zanz. Gen Taz es en Nefe, benegaz eu de Hanou, grua de Guelaze dose, de both bo grues en Nore, pecare ha en Nefe, ro do ny an journa ma gen bara journa, ha gaue do ny gen pehazo, pecare terera ny gava an pehadurrian war a gen pedne, ha na raze gen Leua do droage, buz gen guetha ny deurt droge, rag an Geulaze te beaue, ha ul an Nearth, ha worriance, rag nevera-venitho, An delna rebo.

Thomas Boson, Kuntel Gwavas f.107r. 1710.
An Padar a'n Arleth, en Tavaz Kernuak.

An Taz ny, Leb es en Nêf, benigas beth de Hanno, garra de Gwlasker mychterneth doaz, de Voth beth gwrez en Ôar pykâr en Nêf, Ro thynny hithow Agan pyb dyth Bara, ha Gava thynny agan Cabmow, py kara ny gava dothyns, Leb es Camma erbyn ny ha nyn hombrek ny en Anterth, mez gwitha ny dort drok, Rag an Myhterneth ew Te de Honnyn, ha an Creveder ha an Worrynas, rag bisga bisqueth, ha bisga bisqueth An dellna ra bo.

25 Aprill 1714.

The Lords prayer in ye Cornish or British Language. Collected from ye Translations & mouths of Mr John Keigwin of Mousehole, Mr Tho Boson of Newlyn, Capt Tho: Tomkin, Mr. Oliver Pendar, James Schollar, Thomas Tonkin.

Na Tas ny is Father of us, Agan Taz is our Fathr .....Chee de honyn.... bisqueth, ever, corrupted to bisga

Versyon kemyskys (William Gwavas ha re erel) Kuntel Gwavas f.141r
Padar an Arloth

Gen Taz, leb es, en Nêv, benegas beth [Taz ny. sonas]

de Hanno, De Gulasketh doaz, - [Matyearneth or Mychterneth, kingdome]

De Both beth gurêz en ‘aor - [bonogeth is good will brez, mind, sentence or judgment]

pokar en Nev, Ro do ny hidhu -

gen bara pob Dêth, ha Gava do ny [kinefar journa every day or - day by day - or a deth do deth]

gen pehazo, pokara ny Gava an Gy,

neb es peha, war agen bidn, ha - [pedn]

na dro ny en Antall, buz gwitha [brouodegeth]

ny dhort droge, Rag De ew an

Glasketh, ha an Nerth, ha an Gworyans, Bounaz heb diuath.

Andellna ra bo.

Kuntel Gwavas f.110r (war-barth ha notennow William Gwavas)

Devynnow[golegi | pennfenten]

  1. Bibel Kernewek - Pader agan Arloedh