Darn an Chartour

Dhyworth Wikipedya, an godhoniador rydh
Jump to navigation Jump to search
Gorthenep Add. Ch. 19491 y'n Lyverva Vretennek, warnodho an bardhonieth Kernowek Kres henwys Darn an Chartour

Bardhonek kott yn Kernowek yw Darn an Chartour, krysys dhe vos an tekst an moyha a-varr eus dhe'n yeth. Aswonnys yn kynsa y feu gans Henry Jenner yn 1877, yn mysk chartours a Gernow y'n Lyverva Vretennek, ha dyllys gans Jenner ha Whitley Stokes. Skrifys veu an bardhonek a-dro dhe'n bledhynnyow 1380 dhe 1400.

Mammskrif Lytherennans arnowydh

1 golsoug ty coweȝ
2 byȝ na borȝ meȝ
3 dyyskyn ha powes
4 ha ȝymo dus nes
5 mar coȝes ȝe les
6 ha ȝys y rof mowes
7 ha fest unan dek
8 genes mar a plek
9 ha, tanha y
10 kymmerr y ȝoȝ wrek
11 sconya ȝys ny vek
12 ha ty a vyȝ hy
13 hy a vyȝ gwreg ty da
14 ȝys ȝe synsy
15 pur wyr a lauara
16 ha govyn worty
17 Lemen yȝ torn my as re
18 ha war an greyȝ my an te
19 nag usy far
20 an barȝ ma ȝe pons tamar
21 my ad pes worty byȝ da
22 ag ol ȝe voȝ hy a wra
23 rag flog yw ha gensy soȝ
24 ha gassy ȝe gafus hy boȝ
25 kenes mos ȝymmo
25a ymmyug
26 eug alema ha fystynyug
27 dallaȝ a var infreȝ dar war
28 oun na porȝo
29 ef emsettye worȝesy
30 kam na veȝo
31 mar aȝ herg ȝys gul nep tra
32 lauar ȝesy byȝ ny venna
33 lauar ȝoȝo gwra mar mennyȝ
34 awos a gallo na wra tra vyȝ
35 in vrna yȝ sens ȝe ves meystres
36 hedyr vywy hag harluȝes
37 cas o ganso re nofferen
38 curtes yw ha deboner
39 ȝys dregyn ny wra
40 mar an kefyȝ in danger
41 sense fast indella

1 Golsow ty goweth
2 Byth na borth meth
3 Diyskyn ha powes
4 Ha dhymmo deus nes
5 Mar kodhes dha les
6 Ha dhis y rov mowes
7 Ha fest onan deg
8 Genes mara pleg
9 A tann hi
10 Kemmer hi dhe'th wreg
11 Skonya dhis ny veg
12 Ha ty a' fydh hi
13 Hi a vydh gwre'ti dha
14 Dhis dhe synsi
15 Pur wir a lavara'
16 ha govyn orti
17 Lemmyn y'th torn my a's re
18 Ha war an gres my a'n te
19 Nag usi hy far
20 A'n barth ma dhe bons Tamar
21 My a'th pys orti bydh da
22 Hag oll dha vodh hi a wra
23 Rag flogh yw ha gensi soth
24 ha gas hi dhe gavos hy bodh
25 Kyns es mos dhymmo
25a ymmewgh
26 Ewgh alemma ha fistenewgh
27 Dalleth a-varr yn freth darwar
28 Own na borttho
29 Ev omsettya orthis sy
30 kamm na vettho
31 Mara'th ergh dhis gul neb tra
32 Lavar dhiso byth ny vynna'
33 Lavar dhodho gwra mar mynnydh
34 Awos a allo ny wra tra vyth
35 Y'n eur na y'th syns dhe vos mestres
36 Hedre vewi hag arlodhes
37 Kas o ganso re'n Oferen
38 Kortes yw ha deboner
39 Dhis dregyn ny wra
40 Mara'n kevydh yn danjer
41 Syns e fast yndella

Dyllansow[golegi | pennfenten]

  • Jenner, H. "The fourteenth century endorsement", yn Journal of the Royal Institution of Cornwall; kevrol 20 (1915/6)
  • Williams et al. The Charter Fragment and Pascon agan Arluth (Evertype, 2020)